Janne Nes - tekstil kunst

Janne Nes arbeider med problemstillinger omkring farge, form og tredimensjonalitet framstilt i tekstilt materiale i for av vevde tekstiler av ulikt slag, som bomullscanvas, viskose eller silke. Materialet tilføres farge med en teknikk der fargepigmenter er flytende i vann under innfarging.

AKVARELL I SILKE. Særlig benyttes silkeorgansa som materiale, noe som gir en ekstra dimensjon på grunn av silkens gjennomskinnelighet. Arbeidene består av fargede rektangulære silkeflak. Hengende fra taket med en viss avstand mellom flakene, tar de form som tredimensjonale objekter i rommet.Abstrakte former i flatene, nesten like og rytmisk repeterende, er laget ved bruk av fargepigmenter flytende i vann. Man kan tenke at silken fungerer som bæreredskap for farge. Silken er transparent. Ved at flere flak monteres med en viss avstand i mellom, aktiveres rommet mellom flakene når vi ser gjennom dem, slik at former i flatene gir inntrykk av et tredimensjonalt volum av farge, som om fargen får kropp.

Sentralt står et spill mellom kontroll og tilfeldighet. Det er noe risikabelt med vann som flyter. De kvadratiske flatene gir en fast ramme, men blir også en arena for de abstrakte figurene mer eller mindre preget av vannflytens tilfeldigheter. Arbeidene definerer rommet gjennom sine dimensjoner og blir noe man fysisk forholder seg til. Farge og form endres gjennom volumet når betrakteren beveger seg rundt objektet.

Farge lar seg vanskelig beskrive, og et visuelt kunstuttrykk viser noe som ord ikke kan uttrykke. Det må oppleves og sanses.

Janne Nes har hovedfag fra Kunsthøgskolen i Bergen 2002.

Janne Nes - Textile Art

Janne Nes works in textile material, especially silk organza. The three-dimensional objects are made of sheer silk. It gives a physical, visual expression that through colour, transparency and three-dimensionality try to reach the feeling before the mind. Abstract forms in the surfaces, almost equal and rhythmically repetitive, are made by the use of colouring pigments in water. Central is a game of control and coincidence. There is something risky with water flowing. The square panels provide a delimited area, which at the same time becomes an arena for abstract forms, more or less characterised by both coincidences and control of the water flowing.

One can imagine that the silk works as a colour carrier. By installing more flakes with a certain distance in between, the space between the layers is activated when we look through them. Thus the abstract forms together acts as three-dimensional objects in the room.

Janne Nes has a major from the Bergen Academy of Art and Design, 2002.